So finden und erreichen Sie uns. Wir freuen uns auf Sie!

Adresse:

Bogdan Schulz GmbH
Büro:
Hossauerweg 41
12277 Berlin
Germany
St.-Nr:29/410/06962
ID-Nr:DE256065465

Kontakt:

Bogdan Schulz: +49 (0)171 694 88 10
Phone/ Fax: +49 (030) 74 20 61 09
Web:www.bogdan-schulz.de
mail:info@bogdan-schulz.de

E-mail adresse:


e-mailAnsprechpersonenAbteilungSprachenSkape
bogdan@bogdan-schulz.de Bogdan Schulz Verkauf deutsch,polnisch,russisch Skype me
info@bogdan-schulz.de Izabela Schulz Verkauf deutsch,polnisch,russisch Skype me
david@bogdan-schulz.de David Schulz Verkauf deutsch, englisch, polnisch Skype me


Firma in Polen

Adres firmy:

Bogdan Schulz Sp. z o.o.
Biuro i Magazyn:
Wioska 43A
64-308 Jab³onna
woj.Wielkopolskie


Kliknij aby powiêkszyæ

Dane firmy:

S±d Rejonowy w Poznaniu
XXI Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S±dowego
Numer KRS:0000083235
Kapita³ zak³adowy 800 000 z³
op³acony w ca³osci
Nip:779-00-16-995
Regon:004793150


Numery telefonów do firmy:

telefon: (0-61) 444 31 83
telefon: (0-61) 444 31 26
fax: (0-61) 442 70 90